Introductie

Van der Wal & Fuchs

W&F bestaat 15 jaar. De creagoog Eric van der Wal en de A&O Psycholoog NIP Jan Fuchs zijn als oprichters de stuwende krachten achter Van der Wal & Fuchs.

Eric heeft een brede en gevarieerde carrière achter de rug. Hij heeft in de zorg gewerkt met moeilijk opvoedbare jongeren, astmapatiënten en ouderen. Vervolgens is Eric HR manager geweest bij verschillende organisaties, onder anderen bij een van de publieke omroepen. Naast zijn inspirerende inbreng binnen Van der Wal & Fuchs heeft hij zich toegelegd op de ontwikkeling van de Creagogiek, een filosofie die zich richt op het behalen van voldoening door prettig  en productief te leven(zie www.denkidee.nl). Momenteel voert Eric, voor de kwalitatieve onderbouwing van zijn ideeën, gesprekken met markante persoonlijkheden uit het bedrijfsleven, politiek, sport en entertainment. De resultaten van deze gesprekken zijn, samen met het denkkader, gebundeld in het boek ‘INSPIRERENDE ONTMOETINGEN’, ‘de gids om te overleven in deze hectische wereld’.

Jan is na enige omzwervingen in 1981 gaan werken bij Psychologisch Adviesbureau Drs. K.P. Fuchs B.V., dat in 1976 is opgericht door Drs. K.P. Fuchs. Tegelijkertijd startte Jan met de studie Arbeid & Organisatie Psychologie aan de UVA. In 1983 nam hij het Psychologisch Adviesbureau over en Jan legde zich toe op het psychologisch testen van kandidaten in het kader van selectie, loopbaanoriëntatie en persoonsontwikkeling. Na zijn afstuderen heeft Jan zijn werkterrein verschoven naar het coachen van mensen en organisaties in ontwikkeling, verandering en verbeteringstrajecten.

Beiden hebben 'aardig wat eelt op hun professionele ziel', weten wat er leeft in ondernemersland en doorzien snel de materie en problematiek van uw bedrijf.

MISSIE

Van der Wal & Fuchs vindt het van levensbelang dat ieder mens voldoening haalt uit een prettig en productief leven.

QUOTES

"Unieke synergie van persoonlijkheden, blijven vooral zichzelf, zeer brede expertise en relevante ervaring. Onderscheidend in de markt door het koppelen van creativiteit en passie aan nuchtere en zakelijke doeltreffendheid".

"Verbetermogelijkheden van de organisatie worden vanuit een positief kritisch mensbeeld benaderd. Kool noch geit worden gespaard en confrontaties niet uit de weg gegaan. De drive is ECHT iets verbeteren".

"Onorthodox, vasthoudend, kleurrijk, emphatisch en verbeteringen realiserend vanuit een authentieke benaderingswijze".